Jazyk: CZ | PL
Domácí stránka Good EU
Operační programy Projektový management EU projekty Kontakty
O nás EU projekty
Poskytujeme podnikatelským subjektům v České republice komplexní servis v oblasti získávání evropských dotací, abychom aktivně přispěli k jejich rozvoji, růstu i vyšší konkurenceschopnosti nejen v rámci České republiky, ale také v rámci celé Evropské unie.

Novinka! Široká nabídka tréninků, seminářů, kurzů a školení.
Společnost Good.EU Vám nově nabízí i možnost zajištění kvalitního vzdělávání dospělých hrazeného z Vašich firemních prostředků. Jedná se o školení, které nejsou podporovány v dotačních titulech Evropské Unie, ale Vaše společnost je v rámci svého vzdělávacího plánu chce školit a má na ně vlastní firemní rozpočet. Pokud hledáte spolehlivého dodavatele pro semináře a konference, pro technické i odborné tréninky, IT kurzy, i pro školení v oblasti soft i hard dovedností, prosím kontaktujte nás na e-mailu info@goodeu.cz či tel. čísle 774 740 710.

Právní poradenství
Společnost Good.EU Vám ve spolupráci s advokátní kanceláří nabízí zajištění právní podpory při realizaci dotačních titulů Evropské Unie. A to během zpracování projektové dokumentace, při administraci projektu i při komunikaci se všemi zúčastněnými stranami, a to tak, aby celý Váš projekt běžel hladce a bez komplikací.

Na základě řízených rozhovorů s managementem a klíčovými zaměstnanci identifikujeme vhodné oblasti, které by ve firmě bylo možné s využitím operačních programů Evropské unie zlepšit. Na základě našich zkušeností vám také dokážeme poradit, které oblasti mají větší šanci na úspěch při získávání dotace a pomůžeme vám také zvolit vhodný časový harmonogram k rozvoji jednotlivých oblastí tak, aby to negativně neovlivnilo běžný chod společnosti.


Více informací
Na čem si zakládáme?Operační programy Projektový management
Neinvestiční projekty
• Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
• Operační program Praha Adaptabilita (OP PA)
• Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)Investiční projekty
• Operační program Podnikání a inovace (OP PI)
• Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OP PK)
• Regionální operační programy (ROP)
Našim klientům nabízíme komplexní služby v oblasti supervize dotačních projektů.

Zastřešujeme průběžný dohled a kontrolu plnění časového, věcného i finančního plánu, komunikaci s příslušným dozorovým orgánem v průběhu realizace projetu i řízení jednotlivých etap projektu.

Kontaktujte nás pro získání více informací!


2012-2018 © GoodEU s.r.o. All rights reserved.OP EU      Projektový Management      EU projekty      Kontakty

Poskytujeme podnikatelským subjektům v České republice komplexní servis v oblasti získávání evropských dotací, abychom aktivně přispěli k jejich rozvoji, růstu i vyšší konkurenceschopnosti nejen v rámci České republiky, ale také v rámci celé Evropské unie.