Język: CZ | PL
Home pages Good EU PL
Programy operacyjne Zarządzanie projektami Projekty UE Kontakt
EU projekty

Identyfikacja obszarów do wykorzystania dotacji

Identyfikacja obszarów możliwych do wsparcia z wykorzystaniem dotacji Na podstawie wywiadów z zarządem oraz kluczowymi pracownikami, zidentyfikujemy odpowiednie obszary, które w firmie będzie można ulepszyć z wykorzystaniem programów operacyjnych Unii Europejskiej. programów operacyjnych Unii Europejskiej. Bazując na naszym doświadczeniu, możemy również doradzić, które obszary mają większe szanse powodzenia w uzyskaniu dotacji oraz pomożemy wybrać odpowiedni harmonogram dla rozwoju poszczególnych obszarów tak, aby nie doszło do negatywnego wpływu na bieżące funkcjonowanie firmy. Wybór odpowiednich programów i konkursów Przygotowanie dokumentacji dot. Konkursu

Wybór odpowiednich dotacji i wezwań

W ramach naszej długotrwałej współpracy z klientem monitorujemy aktualne programy operacyjne oraz ogłoszone konkursy w ramach których możliwe jest sfinansowanie określonych obszarów rozwoju firmy. Zweryfikujemy również, czy klient spełnia wszystkie kryteria określone w danym konkursie.

Przygotowanie dokumentacji dot. Konkursu

Dla naszych klientów, którzy mają siedzibę na terenie Polski, przygotujemy pełną dokumentację dotycząca przeprowadzenia konkursu zgodnie z Zasadami Konkurencyjności. W przypadku klientów zobowiązanych do stosowania ustawy PZP oferujemy również przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej.
2013-2014 © GoodEU s.r.o. All rights reserved.Programy op.      Zarządzanie projektami      Projekty UE      Kontakt

Oferujemy jednostkom przedsiębiorczym w Polsce kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania dotacji europejskich, aby aktywnie przyczyniać się do ich rozwoju, wzrostu gosodarczego oraz wyższej konkurencyjności nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej.