Język: CZ | PL
Home pages Good EU PL
Programy operacyjne Zarządzanie projektami Projekty UE Kontakt
O nas Projekty UE
Oferujemy Polskim przedsiębiorcom kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania dotacji europejskich, aby aktywnie przyczyniać się do ich rozwoju, wzrostu gospodarczego oraz wyższej konkurencyjności nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej...

Więcej informacji
Identyfikacja obszarów do wykorzystania dotacji Na podstawie wywiadów z zarządem oraz kluczowymi pracownikami zidentyfikujemy odpowiednie obszary, które w firmie będzie można wylepszyć z wykorzystaniem programów operacyjnych Unii Europejskiej. Bazując na naszym doświadczeniu, możemy również doradzić, które obszary mają większe szanse powodzenia w uzyskaniu dotacji oraz pomożemy wybrać odpowiedni harmonogram dla rozwoju

Więcej informacji


Programy operacyjne Zarządzanie projektami

Projekty nieinwestycyjne:

• PO Kapitał Ludzki (PO KL)


Projekty inwestycyjne:

• PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
• Regionalne programy operacyjne (RPO)
Spółka Good.EU z o.o. świadczy swoje usługi w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej, zarządzania projektami oraz doradztwa dla dotacji z następujących krajowych programów operacyjnych:

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji!


2013-2014 © GoodEU s.r.o. All rights reserved.Programy op.      Zarządzanie projektami      Projekty UE      Kontakt

Oferujemy jednostkom przedsiębiorczym w Polsce kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania dotacji europejskich, aby aktywnie przyczyniać się do ich rozwoju, wzrostu gosodarczego oraz wyższej konkurencyjności nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej.