Język: CZ | PL
Home pages Good EU PL
Programy operacyjne Zarządzanie projektami Projekty UE Kontakt
Programy operacyjne
Spółka Good.EU z o.o. świadczy swoje usługi w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej, zarządzania projektami oraz doradztwa dla dotacji z następujących krajowych programów operacyjnych:

Projekty nieinwestycyjne

• PO Kapitał Ludzki (PO KL)


Projekty inwestycyjne

• PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
• Regionalne programy operacyjne (RPO)
2013-2014 © GoodEU s.r.o. All rights reserved.Programy op.      Zarządzanie projektami      Projekty UE      Kontakt

Oferujemy jednostkom przedsiębiorczym w Polsce kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania dotacji europejskich, aby aktywnie przyczyniać się do ich rozwoju, wzrostu gosodarczego oraz wyższej konkurencyjności nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej.