Język: CZ | PL
Home pages Good EU PL
Programy operacyjne Zarządzanie projektami Projekty UE Kontakt
Zarządzanie projektami

Nadzór nad projektem

Naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi w zakresie nadzoru nad projektami grantowymi. Zabezpieczamy ciągłą kontrolę i nadzór planu merytorycznego, finansowego i czasowego, komunikację z właściwym organem nadzoru nad realizacją projektu oraz zarządzanie poszczególnymi etapami projektu.

Stałe monitorowanie, ocena projektu oraz zarządzanie zmianami

Klientom, u których zaistnieje potrzeba dokonania zmian w trakcie realizacji projektu, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie opracowania dokumentacji o zmianach, zgłoszenia zmian do właściwego organu nadzoru, zarządzania realizacją zmian oraz wykonania wszystkich powiązanych z tym czynności.

Promocja

Naszym klientom oferujemy kompleksową usługę przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektów dotacyjnych, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Zakończenie projektu z raportem końcowym

W ramach zarządzania projektem zapewniamy również ostateczne rozliczenie projektu, włącznie z przygotowaniem raportu końcowego, audytu i procedur kontrolnych, w celu skompletowania dokumentacji dla właściwego organu nadzoru.
2013-2014 © GoodEU s.r.o. All rights reserved.Programy op.      Zarządzanie projektami      Projekty UE      Kontakt

Oferujemy jednostkom przedsiębiorczym w Polsce kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania dotacji europejskich, aby aktywnie przyczyniać się do ich rozwoju, wzrostu gosodarczego oraz wyższej konkurencyjności nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej.